Sociala Medier

Sociala medier är kanske det viktigaste verktyget för att marknadsföra sitt företag.
Det finns många fördelar med att lägga stort fokus på att hålla ett aktivt flöde och
deltagande på sociala medier istället för, eller som komplement till traditionella
medier som tidningar, annonser och radio- och TV-reklam.

 • Kommunikation
  Sociala medier ger mycket goda möjligheter att ha en dialog med sina kunder.
  Eftersom det är en enkel kommunikationsväg är det lätt att ställa frågor,
  lämna kommentarer med mera och där genom ökar ditt företags servicenivå.
 • Stor räckvidd
  Förutom att du når alla dina följare med varje inlägg du gör kan dina följares
  vänner se ditt inlägg då de gillat, kommenterat eller gjort inlägg på din sida.
  Annonsering på Facebook är ett ett effektivt sätt att nå tusentals personer med
  dina inlägg, och till en låg kostnad.
 • Relationsbyggande
  På en Facebooksida eller andra sociala medier har du möjlighet att bygga en
  starkare relation med dina kunder och intressenter. I många sammanhang håller
  ett företag en formell dialog med sina kunder, men via sociala medier finns goda
  möjligheter till att dela med sig av personliga inslag av företaget som visar
  personerna inom företaget den värme som finns.

Att hålla ett kontinuerligt flöde av inlägg på sina sociala medier kan vara både svårt
och tidskrävande. Vi erbjuder därför tjänsten att efter era önskemål hålla er Facebook,
Instagram och andra sociala medier aktiva med nyheter, information och andra ämnen
som ni vill förmedla till era följare. Efter era direktiv kommer vi med förslag på inlägg
som kan vara aktuella och uppdaterar nya inlägg så ofta som passar er.

Mer information om att hålla sin Facebook levande hittar du här.