Personalplanering

Genom att erbjuda er avlastning med personaladministration ger vi ditt
företag en tydlig bild över hur resurserna för personalen fördelas och vart
företaget kan sätta in resurser för att optimera användningen av personal
och därmed öka er lönsamhet.

Ni får en personlig kontaktperson som kontinuerligt
uppdaterar er om hur resurserna används och om de
kan användas på ett bättre och mer kostnadseffektivt
sätt. Vi löser även vakanser vid behov och gör allt för
att få er arbetsdag att vara så problemfri som möjligt.
Vi ser till att ni följer de lagar och förordningar som
finns för just er bransch och ser till att allt sker inom
kollektivavtal. Du som företagare får mer kontroll över
din personaladministration och du får tid över till annat.