Personalplanering

Redovisning

Sense4 Accounting hjälper dig med allt inom redovisning bland annat löpande bokföring, moms- och arbetsgivardeklarationer, bokslut, årsredovisning och mycket mer. Du är välkommen att läsa mer på www.bokforinghalmstad.se

Read More

Personalplanering

Personalplanering

Genom att erbjuda er avlastning med personaladministration ger vi ditt
företag en tydlig bild över hur resurserna för personalen fördelas och vart
företaget kan sätta in resurser för att optimera användningen av personal
och därmed öka er lönsamhet.

Read More

Sociala Medier

Sociala Medier

Sociala medier är de centrala plattformarna för för att synas bland hundratals personer i din målgrupp. Det är den främsta kommunikationskanalen mellan dig och dina kunder och en aktiv Facebooksida skapar ett enormt mervärde för din verksamhet.

Read More